NUMER AKTUALNY

Kontakt

  • Wydawca: "Gwarek" Media & Nieruchomości Sylwia Mossakowska
  • Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
  • Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
  • Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
  • Telefon: 696 595 118
  • Telefon: 796 351 499
  • Email: redakcja@gwarek-malopolski.pl
  • Email: reklama@gwarek-malopolski.pl
  • Biuro redakcji: ul. Legionów Polskich 1, 32-065 Krzeszowice
Copyright © 2016 Gwarek Media & Nieruchomości | All Rights Reserved